Modální slovesa sekundární

Sekundární modální slovesa mají v přítomném čase naprosto stejné tvary, s jakými se setkáme u modálních sloves primárních. Velmi důležitým rozdílem ovšem je, že nesou ve větě zcela jiný význam. Vyjadřují názor nebo postoj mluvčího k tomu, co říká. Jinak řečeno, vyjadřují míru přesvědčení … Celý článek

Toastmasters: zlepšete si angličtinu a prezentační schopnosti!

Toastmasters je celosvětová organizace vytvořena za účelem zlepšování prezentačních a komunikačních dovedností svých členů. Zastřešuje jednotlivé kluby, které fungují na lokální úrovni a organizují pravidelná setkávání, kde se především prezentuje, mluví a kritizuje. A protože je většina klubů vedena v angličtině (i … Celý článek

Modální slovesa

Modální (způsobová) slovesa zpřesňují a vytřibují význam vět a dávají tak mluvčímu možnost vyjádřit své přesvědčení, obavy, schopnosti či touhy. Proto je velice užitečné se na ně zaměřit blíže. Modální slovesa slouží jako pomocná slovesa, určující způsob hlavního plnovýznamového slovesa věty. Vyjadřují … Celý článek

Jak přeložit názvy českých jídel do angličtiny?

I člověku, který má gramatiku v malíčku a stará se o svou slovní zásobu pečlivě se může lehce stát, že ztratí půdu pod nohama, když přijde na téma jídlo. A co teprve, pokud máme anglicky popsat nebo vysvětlit název a … Celý článek

Vyjádření budoucnosti pomocí vazby GOING TO

Angličtina zná několik způsobů vyjádření budoucnosti. Jedním z nich je vazba going to + infinitiv (bez předložky „to“). Tvoření vět pomocí going to Věty oznamovací se tvoří pomocí vazby going to, za kterou následuje plnovýznamové sloveso v infinitivu (ve svém základním … Celý článek

Práce, práce, práce a studium. Aneb život cizinců ve Velké Británii

Narodila jsem se jako anglofil. Nebo jsem se jím možná stala někdy v dobách svého dospívání, když na mě působily obrázky turistů, mačkajících se před Buckinghamským palácem, fotky malebných vesniček a luk kolem Yorkshire a nevyřešená záhada lochneského jezera. Jednoduše … Celý článek

Nové česko-anglické slovníky Lingea pro Windows Phone

Společnost Lingea, která vydává obecně jedny z nejlepších bilinguálních slovníků u nás, nově vytvořila i mobilní verzi svých slovníků pro zařízení s Windows Phone a dočkat se mají v průběhu léta i majitelé telefonů s Androidem. Slovníky se prodávají pod … Celý článek

Určitý a neurčitý člen

Problematika používání určitých (definite) a neurčitých (indefinite) členů (articles) není úplně jednoduchá. Než se do ní pustíme, připomeňte si, která podstatná jména jsou počítatelná a která ne. Určité a neurčité členy patří mezi tzv. determiners (viz slovní druhy), což jsou … Celý článek

Experience

Experience je nejen podstatné jméno, ale i pravidelné sloveso ve stejném tvaru. Znamená zkušenost/i, respektive získat zkušenost, prožít. Patří mezi jedno z 50 nejčastějších slov, které cizinci špatně píšou.

Merriam-Webster Dictionary – vynikající offline slovník pro Android

Kvalitní offline slovníky pro Android bývaly často jedny z nejdražších aplikací, které lze vůbec do telefonu zakoupit. Ale tomu je konec! Merriam-Webster je známá značka předních amerických slovníků angličtiny. Již dříve bylo možné zakoupit tyto slovníky např. od společnosti Paragon … Celý článek

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.