Podstatná jména

Podstatná jména (anglicky nouns) jsou jedním ze slovních druhů. Obvykle je rozdělujeme na počitatelná (anglicky count nouns nebo také countable nouns) a nepočitatelná (non-count či uncountable nouns).  Toto rozdělení je prakticky stejné jako v češtině, i když se skupiny, do kterých slova patří, můžou lišit. Např. homework je nepočitatelné podst. jm., zatímco domácí úkol počitatelný v češtině je.

Zařazení podstatného jména do jedné z těchto skupin není v angličtině explicitní – existují podst. jm., která se můžou chovat jako počitatelná i jako nepočitatelná.

V angličtině jsou také jiné gramatické a semantické druhy podstatných jmen: vlastní jména, podst. jm. vyskytující se pouze v množném čísle (např. chives, viz zelenina) či tzv. collective nouns.

Počitatelná podstatná jména

Do této skupiny řadíme všechna slova, která zastupují konkrétní objekt, osobu či jakoukoliv entitu, kterou umíme jednoduše spočítat. Počitatelná pods. jm. mají tvar jednotného (singular) i množného (plural) čísla.

U počitatelných podst. jm. čísla jednotného můžeme použít neurčitý člen a/an:

 • a cat (kočka)
 • an image (obrázek)

Před počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle můžeme psát číslovky:

 • two cats (dvě kočky)

Mezi počitatelná podst. jména počítáme i jména, jejichž tvar jednotného i množného čísla je stejný (stále se k nim chováme stejně jako k jiným počitatelným jménům). Velkou skupinu takových slov tvoří různé názvy zvířat (sheep, fish, salmon, bison), ale najdou se i další např.: series, species, corps, aircraft atd.

Nepočitatelná podstatná jména

U nepočitatelných podst. jm. neumíme rozlišit mezi jednotným a množným číslem. Obvykle je používáme pro tekutiny, materiály a podobné věci.

Před nepočitatelnými podst. jm. neurčitý člen a/an nepoužíváme!

Příklady nep. podst. jm.: advice, information, furniture, bread, water, salt, rice, sugar, …

Nepočitatelná podstatná jména končící na -s

Některé nepočitatelná podst. jm. jsou gramaticky považovaná za jednotná (singular), přestože končí na -s.

Jedná se např. o:

 • názvy školních předmětů (economics, civics, mathematics, …)
 • fyzické aktivity (aerobics, athletics, …)
 • nemoci (measles)
 • hry (darts, billiards, …)
 • slovo news

Příklady:

 • It is a great news. (To je výborná zpráva.)
 • Economics is a difficult subject. (Ekonomie je těžký předmět.)

Nepočitatelná podstatná jména – množné číslo

Podobně jako u nepoč. podst. jm., která se vždy chovají jako p. jm. jednotného čísla existují i p. jm., která se vždy chovají jako množná.

Příklady: earnings, goods, remains, stairs, …

Časté chyby

Slova, u kterých češi často chybují:

 • luggage (zavazadlo/a) – nepočitatelné
 • information (informace) – nepočitatelné
 • evidence (důkaz/y) – nepočitatelné
 • homework (domácí úkol/y) – nepočitatelné
 • bread (chleba/y) – nepočitatelné

Jak tedy poznat, zda je slovo počitatelné či ne a v jakém čísle ho použít? Používejte slovník!  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *