Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší.

Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních.

  • I started learning a foreign language for the first time in third class of primary school. (Poprvé jsem se začal učit cizí jazyk ve třetím ročníku základní školy)

Pro školy druhého stupně používají rodilí mluvčí výraz form. Grade je označením pro třídu (ročník) jakéhokoliv stupně v americké angličtině.

Poznámka: výrazem class označujeme i hodiny, lekce, semináře:

  • Students are not willing to go to my classes anymore. (Studenti už na mé hodiny nechtějí chodit)

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to stejné.

  • I don’t like Italian cooking, because I don’t eat pasta. (Nemám rád italskou kuchyni, protože nejím těstoviny)
  • Given a choice, I would prefer Czech cuisine to French one. (Pokud bych měl na výběr, dám přednost české kuchyni před francouzskou)

Stationary vs stationery

Taky vám připadají při pohledu tato slova stejná? Jsou totiž pěkně zrádná. Nejen, že se liší v jednom písmenku, ale jejich výslovnost je naprosto stejná: /ˈsteɪ.ʃə n.ə r.i/!

Stationary je přídavné jméno a znamená nehybný či neměnící se, zatímco stationery je podstatné jméno, které bychom mohli přeložit jako psací potřeby, zastupuje tedy papír, tužky, propisky, obálky a podobné věci.

Be used to/used to

Kolokace be used to (doing) a used to (do) není těžké od sebe rozeznat:

Problémem však bývá zapamatovat si, kdy následuje sloveso v průběhovém (-ing) tvaru a kdy ne. Takže pamatujte – průběhový tvar se používá pouze u vazby be used to (doing).

  • I am used to getting up early. (Jsem zvyklý vstávat brzo.)
  • I used to get up early. (Vstával jsem brzo. – minulost, už neplatí)

Made from, made of, made out of, made with

Kolokace made from, made of, made out of i made with používáme, pokud chceme popsat, z čeho je daná věc vyrobená. Jejich použití se však může lišit.

Made from popisuje, ze kterých materiálu dané věci vznikly (suroviny):

  • biofuel made from rice (biopalivo vyrobené z rýže)
  • everyday items made from waste (každodenní potřeby vyrobené z odpadu)
  • cloths made from 100% cotton (oblečení vyrobené ze 100% bavlny)
  • paper is made from wood (papír se vyrábí ze dřeva) Celý příspěvek