Rozdíly americké a britské angličtiny: trochu historie

Angličtina vznikla v Anglo-Saské Británii jako jeden ze západogermánských jazyků. Díky kolonizaci Britským impériem se angličtina dostala do různých koutů světa, mimo jiné i do Nového světa, tedy na americký kontinent (začátek 17. století).

Skrze posledních 400 let se angličtina  používaná v současných Spojených státech a angličtina britská v mnoha věcech rozdělili. Rozdíly se netýkají pouze výslovnosti, ale také gramatiky, slov, formátování data a času, interpunkce a tak dále. Některá slova z toho či onoho dialektu vymizela nebo změnila význam. Celý příspěvek

Rozdíly americké a britské angličtiny: úvod

V tomto seriálu bych rád zmínil některé nejčastější rozdíly mezi britskou angličtinou (BrE) a její americkou kolegyní (AmE). Britská angličtina je forma angličtiny používána ve Spojené království Velké Británie a Severního Irska a zahrnuje všechny různé dialekty jazyka na tomto území. Podobně americkou angličtinou myslíme všechny dialekty používané ve Spojených státech amerických.

Písemná forma britské a americké angličtiny (kterou můžeme potkat například v novinách) se příliš neliší. Často se této angličtině říká „standard English„, t.j. standardní angličtina. Celý příspěvek