Rozdíly americké a britské angličtiny: úvod

V tomto seriálu bych rád zmínil některé nejčastější rozdíly mezi britskou angličtinou (BrE) a její americkou kolegyní (AmE). Britská angličtina je forma angličtiny používána ve Spojené království Velké Británie a Severního Irska a zahrnuje všechny různé dialekty jazyka na tomto území. Podobně americkou angličtinou myslíme všechny dialekty používané ve Spojených státech amerických.

Písemná forma britské a americké angličtiny (kterou můžeme potkat například v novinách) se příliš neliší. Často se této angličtině říká „standard English„, t.j. standardní angličtina.

Podobný neoficiální standard se vyvinul díky mass médiím a vysoké mobilitě  i u americké mluvené angličtiny, který bývá označován jako „standard spoken American English“ či „General American English„. Tuto formu můžete potkat např. ve vysílání (typicky zpravodajství). Přesto lokální podoby mluvené americké angličtiny nejen nezmizely, ale spíše posílily.

Jednotlivé dialekty používané ve Spojených státech typicky reflektují  jazyky hlavních skupin imigrantů (nejvíce se lišících ve výslovnosti a „domácí“ slovní zásobě). Často se hlavní dialekty v USA rozdělují na Northern, Southern, Midland, a Western. Po skončení Občanské války byl západ osidlován východním obyvatelstvem, což vedlo k mixování jazyka a stírání jednotlivých rozdílů. Proto největší rozdíly v regionálních dialektech americké angličtiny najdeme na východním pobřeží.

Formy britské mluvené angličtiny se značně liší. Jednotlivé dialekty a akcenty se liší nejen mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem, ale i uvnitř těchto států. „Proper English“ („správná“ angličtina), „BBC English“ nebo také „Queen’s English“ jsou termíny, kterými se označuje angličtina jihovýchodní Anglie. Právě tato forma se nejčastěji používá ve vysílání (např. na kanálech BBC) a jiných oficiálnějších záležitostech.

Formy jak britské, tak i americké angličtiny jsou používány jako tzv. referenční. Tzn. obě tyto formy se používají k výuce psané i mluvené angličtiny ve zbytku světa. Členské státy Commonwealthu častěji směřují k britské variantě, přestože si jednotlivé státy v průběhu času vytvořili vlastní unikátní formy angličtiny, zejména Kanada a Austrálie.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *