Slovní druhy/word classes

Slovní druhy se anglicky nazývají word classes nebo také tradičněji parts of speech.

Slovní druhy dělíme na otevřené (open) a uzavřené (closed). U otevřených slovních druhů se slovní zásoba jazyka v průběhu času mění, u uzavřených nikoliv. Slovní druhy, které lze potkat v angličtině jsou:

 • otevřené slovní druhy
  • nouns (podstatná jména)
  • adjectives (přídavná jména)
  • adverbs (příslovce)
  • interjections (citoslovce)
  • lexical verbs (významová slovesa)
 • uzavřené slovní druhy
  • auxiliary verbs (pomocná slovesa)
  • conjunctions (spojky)
  • pronouns (zájmena)
  • determiners (patří sem articles [členy],  possessive adjectives/pronouns [přivlastňovací zájmena], numerals [číslovky] a další slova)
  • prepositions (předložky)
  • contractions (stažené tvary)

Různých kategorií a kritérií může být samozřejmě více. Žádné dělení není to jediné správné. Někdy bývá problém slovo také správně zařadit; záleží také totiž, jak je slovo ve větě použito.

Slovní druhy v češtině

V češtině rozlišujeme 10 základních slovních druhů. V tabulce uvádíme jak latinské zavedené výrazy, tak jejich ekvivalenty v angličtině.

slovní druh česky latinsky anglicky
podstatná jména substantiva nouns
přídavná jména adjektiva adjectives
zájmena pronomina pronouns
číslovky numeralia numerals
slovesa verba verbs
příslovce adverbia adverbs
předložky prepozice prepositions
spojky konjunkce conjunctions
částice partikule particles
citoslovce interjekce interjections


Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika, Slovní zásoba a jeho autorem je Redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *