Budoucí čas prostý/future simple

Tvoření budoucího času prostého je velice jednoduché. Narozdíl od minulého času prostého nemá angličtina pro tento čas žádné odvozené tvary sloves a stačí tak použít ten základní, spolu s will nebo shall.

Will/shall + infinitiv

Will a shall jsou modální slovesa a používáme je tedy ve spojení s infinitivem jiných sloves:

 • I will go to Indonesia for holiday one day. (Jednou pojedu na dovolenou do Indonésie.)
 • They will come back at 7 o’clock. (Vrátí se v 7.)
 • I‚ll pick you up. (Vyzvednu tě.)
 • You will not be allowed to do it. (Nebude ti dovoleno to udělat.)
 • She won’t be at the party. (Nebude na párty.)
 • We shall see. (Uvidíme.)

‚ll je zkrácený tvar slovesa will. Zápor lze tvořit buď přidáním not, nebo pomocí won’t (will not).

Otázky tvoříme posunutím will/shall na začátek věty:

 • Will you arrive in time? Přijedeš v čas?

Použití budoucího času prostého

K vyjádření

 • budoucího faktu nebo předpovědi (It will be windy tomorrow.)
 • náhlého rozhodnutí (I will do it right now.)
 • názoru pomocí think, suppose, doubt, probably apod. (I doubt he will ever pass the exam.)
 • silné pravděpodobnosti (The monitor is flickering. Oh, that will be the cable.)
 • pozvání (Will you join us for a drink?)
 • nabídky nebo požadavku (Shall I do it? Will you do it, please?)
 • rozkazu (Will you sit down! You will sit down and you’ll sit down it now!)

Will nebo shall?

Pokud mluvíme o budoucnosti, je will přibližně 10krát častější (nemluvě o ‚ll) než shall, které používáme spíše ve formálním kontextu. Častokrát je shall také upřednostněno u první osoby množného i jednotného čísla (I shall see).

Shall využijeme hlavně pro vyjádření návrhu, nebo při žádosti o radu. V neformální konverzaci se můžeme setkat i s will tam, kde normálně dáváme shall.

 • Shall I give you a ring? (Mám ti zavolat?)
 • Will I open the window? (Mám otevřít to okno?)

Výjimečně se používá zápor shall not, který může být zkrácen na shan’t.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *