archív kategorie

Časté chyby

Experience

Experience je nejen podstatné jméno, ale i pravidelné sloveso ve stejném tvaru. Znamená zkušenost/i, respektive získat zkušenost, prožít. Patří mezi jedno z 50 nejčastějších slov, které cizinci špatně píšou.

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší. Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních. I started learning a foreign language for the first … Celý článek

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to … Celý článek

Every, everybody, everyone, everything, every other

Every je determinátor používaný před podstatným jménem, znamenající každý. Jedná se o elementární slovo anglického jazyka a je tedy dobré umět ho používat a vědět, kde se naopak používat nemá.

Though x thought x through x tough

I když se asi nejvíce pletou slova though a thought, zařadil jsem raději do tohoto krátkého přehledu i další vizuálně podobná slovíčka: tough a through. 

Censure vs censor

Censure i censor jsou jak slovesa, tak podstatná jména; každé však znamená něco jiného. Censure /ˈsen.ʃə r /můžeme přeložit jako nesouhlas či ostrou kritiku: The Prime minister was censured for his dishonest behavior. (Předseda vlády byl ostře kritizován za své nepoctivé … Celý článek

Stationary vs stationery

Taky vám připadají při pohledu tato slova stejná? Jsou totiž pěkně zrádná. Nejen, že se liší v jednom písmenku, ale jejich výslovnost je naprosto stejná: /ˈsteɪ.ʃə n.ə r.i/! Stationary je přídavné jméno a znamená nehybný či neměnící se, zatímco stationery … Celý článek

Be used to/used to

Kolokace be used to (doing) a used to (do) není těžké od sebe rozeznat: be used to – přítomný čas ve významu “být zvyklý něco dělat” used to – opakující se děj v minulosti Problémem však bývá zapamatovat si, kdy … Celý článek

Made from, made of, made out of, made with

Kolokace made from, made of, made out of i made with používáme, pokud chceme popsat, z čeho je daná věc vyrobená. Jejich použití se však může lišit. Made from popisuje, ze kterých materiálu dané věci vznikly (suroviny): biofuel made from … Celý článek

Believe x belief

Ačkoliv znějí podobně a můžete je tak snadno zaměnit, v běžné konverzaci je však jednoduše odlišíte podle použití ve větě. Belief /bɪˈli:f/ je totiž podstatné jméno (víra, vyznání, přesvědčení), zatímco believe /bɪˈli:v/ sloveso (věřit, že něco je správné, pravdivé či … Celý článek

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.