Though x thought x through x tough

I když se asi nejvíce pletou slova though a thought, zařadil jsem raději do tohoto krátkého přehledu i další vizuálně podobná slovíčka: tough a through

Though /ðəʊ/se nejčastěji používá jako spojka ve významu ale, přestože:

  • Even though my favorite color is blue, I bought a red car. (Přestože má oblíbená barva je modrá, koupil jsem si červené auto.)
  • I will be back next week, though I don’t know which day. (Vrátím se příští týden, ale nevím který den.)

Thought /θɔːt/ je minulý čas nepravidelného slovesa think (myslet).

Through /θruː/ se používá v mnoha různých situacích a může znamenat skrze, přes, prostřednictvím, výsledkem nebo být hotov (s prací):

  • We have to get through it. (Musíme se přes to dostat.)
  • I sold it through Aukro. (Prodal jsem to přes Aukro.)
  • Are you through with it? (Jsi už s tím hotov?)

Tough /tʌf/ znamená těžký, silný, složitý:

  • It was a tough day. (Byl to těžký den.)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *