Smetana, šlehačka, zakysaná smetana. Máte v tom jasno?

Smetana, šlehačka, zakysaná smetana. Umíte je správně přeložit?

Ve všech případech používáme slovo cream (obecně krém, smetana, smetanový atp.), pokaždé však trochu jinak:

  • smetana je (whipping) cream
  • šlehačka je whipped cream (doslova našlehaná smetana)
  • zakysaná smetana je sour cream (od slova sourkyselý)

Slovo cream ve významu smetanový se může použít jako přídavné jméno pro výrobek ze smetany (např. cream cake) nebo jako barva.

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší.

Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních.

  • I started learning a foreign language for the first time in third class of primary school. (Poprvé jsem se začal učit cizí jazyk ve třetím ročníku základní školy)

Pro školy druhého stupně používají rodilí mluvčí výraz form. Grade je označením pro třídu (ročník) jakéhokoliv stupně v americké angličtině.

Poznámka: výrazem class označujeme i hodiny, lekce, semináře:

  • Students are not willing to go to my classes anymore. (Studenti už na mé hodiny nechtějí chodit)

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to stejné.

  • I don’t like Italian cooking, because I don’t eat pasta. (Nemám rád italskou kuchyni, protože nejím těstoviny)
  • Given a choice, I would prefer Czech cuisine to French one. (Pokud bych měl na výběr, dám přednost české kuchyni před francouzskou)

Jak se anglicky řekne „prozvonit někoho“?

Na tuto otázku lze najít odpověď na  facebook stránce firmy Lingea:

Ačkoli se mělo za to, ze slovíčko „prozvonit“ je českým specifikem a nemá v angličtině výstižný překlad, z internetových debat vyplývá, že angličtina takový termín má a dokonce ne jeden. Asi nejběznější je podle všeho (hl. v britské angličtině) „prank sb“ nebo „drop-call„. V některých debatách se objevuje i „flash sb“ nebo „miscall sb“ (hl. v americké angličtině).