archív kategorie

Slovní zásoba

Smetana, šlehačka, zakysaná smetana. Máte v tom jasno?

Smetana, šlehačka, zakysaná smetana. Umíte je správně přeložit? Ve všech případech používáme slovo cream (obecně krém, smetana, smetanový atp.), pokaždé však trochu jinak: smetana je (whipping) cream šlehačka je whipped cream (doslova našlehaná smetana) zakysaná smetana je sour cream (od slova sour … Celý článek

Jak přeložit názvy českých jídel do angličtiny?

I člověku, který má gramatiku v malíčku a stará se o svou slovní zásobu pečlivě se může lehce stát, že ztratí půdu pod nohama, když přijde na téma jídlo. A co teprve, pokud máme anglicky popsat nebo vysvětlit název a … Celý článek

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší. Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních. I started learning a foreign language for the first … Celý článek

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to … Celý článek

Jak se anglicky řekne “prozvonit někoho”?

Na tuto otázku lze najít odpověď na  facebook stránce firmy Lingea: Ačkoli se mělo za to, ze slovíčko “prozvonit” je českým specifikem a nemá v angličtině výstižný překlad, z internetových debat vyplývá, že angličtina takový termín má a dokonce ne … Celý článek

Lexipedia.com

Lexipedia je jednoduchý a pěkně zpracovaný vizuální thesaurus, který je navíc zdarma. Velkou výhodou je to, že ukazuje nejen synonyma, ale také antonyma a další logicky příbuzná slova. Vše je pěkně oddělené barvama včetně slovního druhu (podstatná jména, slovesa, …). … Celý článek

Výslovnost nuly v angličtině

Nula se vyskytuje v několika podobách, např. před desetinnou tečkou, v telefonním čísle, ve výsledku sportovního utkání a tak dále. Víte, jak se nula v těchto případech vyslovuje?

Every, everybody, everyone, everything, every other

Every je determinátor používaný před podstatným jménem, znamenající každý. Jedná se o elementární slovo anglického jazyka a je tedy dobré umět ho používat a vědět, kde se naopak používat nemá.

Though x thought x through x tough

I když se asi nejvíce pletou slova though a thought, zařadil jsem raději do tohoto krátkého přehledu i další vizuálně podobná slovíčka: tough a through. 

Censure vs censor

Censure i censor jsou jak slovesa, tak podstatná jména; každé však znamená něco jiného. Censure /ˈsen.ʃə r /můžeme přeložit jako nesouhlas či ostrou kritiku: The Prime minister was censured for his dishonest behavior. (Předseda vlády byl ostře kritizován za své nepoctivé … Celý článek

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.