Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší.

Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních.

  • I started learning a foreign language for the first time in third class of primary school. (Poprvé jsem se začal učit cizí jazyk ve třetím ročníku základní školy)

Pro školy druhého stupně používají rodilí mluvčí výraz form. Grade je označením pro třídu (ročník) jakéhokoliv stupně v americké angličtině.

Poznámka: výrazem class označujeme i hodiny, lekce, semináře:

  • Students are not willing to go to my classes anymore. (Studenti už na mé hodiny nechtějí chodit)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *