Kde použít half, halfway, half of, one and a half

Použití half (polovina, půlka, půl)  může být zrádné. Neměli bychom jej tedy vždy překládat doslovně.

Pokud chceme říci, že se něco událo v polovině století, nemůžeme použít half. Můžeme jej však nahradit použitím in the middle of nebo midway.

 • In the middle of the 14th century…
 • Midway through the 14th century…
 • In the mid-14th century… Celý příspěvek

Rozdíl v použití gifted a talented

Gifted i talented znamenají něco velmi podobného. Vyjadřují, že je někdo nadaný pro nějakou činnost, respektive, že má někdo pro něco talent. Rozdíl je však v použití, neboť gifted se pojí s předložkou with a talented s předložkou at.

 • Joe is a gifted/talented teacher.
 • Paul is gifted with a great sense for music.
 • He is talented at learning foreign languages.

Celý příspěvek

Like a dislike

Sloveso like ve významu “něco rád dělat” se může pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem (poznámka: infinitivu se v tomto významu používá hlavně v americké angličtině).

 • I like to exercise.
 • I like practising the language.

Like ve významu, kdy považujeme něco za správné, se ale pojí jen s infinitivem.

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší.

Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních.

 • I started learning a foreign language for the first time in third class of primary school. (Poprvé jsem se začal učit cizí jazyk ve třetím ročníku základní školy)

Pro školy druhého stupně používají rodilí mluvčí výraz form. Grade je označením pro třídu (ročník) jakéhokoliv stupně v americké angličtině.

Poznámka: výrazem class označujeme i hodiny, lekce, semináře:

 • Students are not willing to go to my classes anymore. (Studenti už na mé hodiny nechtějí chodit)

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to stejné.

 • I don’t like Italian cooking, because I don’t eat pasta. (Nemám rád italskou kuchyni, protože nejím těstoviny)
 • Given a choice, I would prefer Czech cuisine to French one. (Pokud bych měl na výběr, dám přednost české kuchyni před francouzskou)