Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to stejné.

  • I don’t like Italian cooking, because I don’t eat pasta. (Nemám rád italskou kuchyni, protože nejím těstoviny)
  • Given a choice, I would prefer Czech cuisine to French one. (Pokud bych měl na výběr, dám přednost české kuchyni před francouzskou)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *