Every, everybody, everyone, everything, every other

Every je determinátor používaný před podstatným jménem, znamenající každý. Jedná se o elementární slovo anglického jazyka a je tedy dobré umět ho používat a vědět, kde se naopak používat nemá.

 • Every dog has 4 legs. (Každý pes má 4 nohy.)
 • She knows the name of every kid in the school. (Zná jména všech dětí ve škole.)

Everybody, everyone

Pokud se chceme vyjádřit ke skupině lidí jako celku, popř. úplně ke všem lidem, píšeme everybody a everyone dohromady. Obě tyto slova znamenají totéž (lze přeložit jako všichni nebo každý), ale zatímco everybody je preferováno v mluvené angličtině, s everyone se setkáme spíše v tisku. Používáme v kombinaci se slovesy ve tvaru jednotného čísla!

 • Everybody has an iPod these days. (Každý má dneska iPod.)
 • Everyone in this group works hard. (Všichni v této skupině pracují tvrdě.)
 • I was introduced to everybody at the first meeting. (Na první schůzi jsem byl všem představen.)

Every one

Every one (psáno odděleně) lze využít v situaci, kdy se odkazujeme na jednotlivé prvky ve skupině (nevyjadřujeme se tedy k celku, i když dané tvrzení platí pro všechny prvky).  Nemusí jít nutně o lidi.

 • Every one of the students has a question about the grammar. (Každý ze studentů má otázku ohledně gramatiky.)
 • Although I have known a few of his friends by sight, he introduced me to every one. (Přestože jsem už několik jeho přátel znal od vidění, představil mě každému.)

Every body

Slovní spojení every body (psáno odděleně) není příliš časté a jde použít pouze tehdy, když píšeme či mluvíme o skupině lidských či zvířecích těl, nejčastěji mrtvých.

 • Every human body is either buried or burnt. (Každé lidské tělo je buď pohřbeno nebo spáleno.)

Everyday, every day

Everyday je přídavné jméno znamenající každodenní, všední, zatímco every day je příslovce určující frekvenci nějaké opakující se činnosti (každý den).

 • Every day I brush my teeth. (Každý den si čistím zuby.)
 • He can write about everyday things with humor. (Umí psát o každodenních věcech s humorem.)

Everything, everywhere

Everything (všechno) a everywhere (všude) píšeme dohromady.

Every other

Every other znamená každý druhý nebo každý jiný.

 • We have our family dinner every other Monday. (Naši rodinnou večeři máme každé druhé pondělí.)

Další chyby

 • everytime píšeme every time


1 komentář u “Every, everybody, everyone, everything, every other

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *