Be used to/used to

Kolokace be used to (doing) a used to (do) není těžké od sebe rozeznat:

Problémem však bývá zapamatovat si, kdy následuje sloveso v průběhovém (-ing) tvaru a kdy ne. Takže pamatujte – průběhový tvar se používá pouze u vazby be used to (doing).

  • I am used to getting up early. (Jsem zvyklý vstávat brzo.)
  • I used to get up early. (Vstával jsem brzo. – minulost, už neplatí)

Vyjádření opakující se činnosti v minulosti (past simple/would/used to)

K vyjádřením opakující se činnosti v minulosti (past repetition) můžeme využít tři různé způsoby:

Minulý čas prostý (past simple)

Min. čas prostý nám slouží k popsání činnosti, která byla v minulosti prováděna opakovaně.

  • I played tennis when I was still young (Hrával jsem tenis, když jsem byl ještě mladý).
  • They never went to school, they always skipped class (Nikdy nechodili do školy, vždycky hodinu vynechali).
  • Did you play a musical instrument when you were five? (Hrál jsi na hudební nástroj, když ti bylo pět?) Celý příspěvek