Vyjádření opakující se činnosti v minulosti (past simple/would/used to)

K vyjádřením opakující se činnosti v minulosti (past repetition) můžeme využít tři různé způsoby:

Minulý čas prostý (past simple)

Min. čas prostý nám slouží k popsání činnosti, která byla v minulosti prováděna opakovaně.

 • I played tennis when I was still young (Hrával jsem tenis, když jsem byl ještě mladý).
 • They never went to school, they always skipped class (Nikdy nechodili do školy, vždycky hodinu vynechali).
 • Did you play a musical instrument when you were five? (Hrál jsi na hudební nástroj, když ti bylo pět?)

Would

Modální sloveso would můžeme použít ke stejnému účelu. Would navíc zdůrazňuje, že činnost byla prováděna často. Při použití would však musíme větu zasadit do časového rámce (kontextu), např. použitím used to v předchozí větě nebo specifikováním času jiným způsobem (years ago, when I was young). Používáme ve tvaru would + infinitiv bez „to“.

 • I used to ride a bike and I would go and discover natural beauties (Jezdíval jsem na kole a objevoval krásy přírody).
 • When I was a little girl I would gather strawberries in summer (Když jsem byla ještě malé děvče, sbírala jsem v létě jahody).

Used to

Vazba used to se používá k popsání činnosti, kterou už neprovozujeme, ale která se v minulosti často opakovala. Used to se většinou nepoužívá v záporných větách a ke kladení otázek. Používáme used + infinitive.

 • Peter used to eat meat, but now he is a vegetarian (Petr maso jedl, ale teď je z něj vegetarián).
 • Sam and Mary used to go to Mexico in the summer (Sam a Mery jezdívali v létě do Mexika).


3 komentáře u “Vyjádření opakující se činnosti v minulosti (past simple/would/used to)

 1. A když přece jenom ,,Used to,, potřebuji použít v záporné větě je to jako u minulého času prostého ? Za USED TO přídám not ?
  Když to je otázka tak dávám USED TO na začátek věty?

 2. Jako zápor lze použít např. „Peter didn’t use to eat meat.“, „Peter never used to eat meat.“ nebo „Peter used not to eat meat“.

  Otázka: „Did Peter use to eat meat?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *