Be used to/used to

Kolokace be used to (doing) a used to (do) není těžké od sebe rozeznat:

Problémem však bývá zapamatovat si, kdy následuje sloveso v průběhovém (-ing) tvaru a kdy ne. Takže pamatujte – průběhový tvar se používá pouze u vazby be used to (doing).

  • I am used to getting up early. (Jsem zvyklý vstávat brzo.)
  • I used to get up early. (Vstával jsem brzo. – minulost, už neplatí)