Believe x belief

Ačkoliv znějí podobně a můžete je tak snadno zaměnit, v běžné konverzaci je však jednoduše odlišíte podle použití ve větě. Belief /bɪˈli:f/ je totiž podstatné jméno (víra, vyznání, přesvědčení), zatímco believe /bɪˈli:v/ sloveso (věřit, že něco je správné, pravdivé či skutečné).

Ukázky:

  • His belief in God gives him hope that there is another life after death. (Jeho víra v Boha mu dáva naději, že existuje posmrtný život)
  • Peter lent her his own car in the belief that she had a driving licence. (Petr ji půjčil své auto v přesvědčení, že měla řidičský průkaz)
  • She believes that all people are equally smart. (Věří, že všichni lidé jsou stejně chytří)
  • I believe in God. (Věřím v Boha = věřím, že existuje)
  • He lives in a tent, believe it or not. (Žije ve stanu – ať tomu věříš, nebo ne)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *