archív kategorie

Časté chyby

Breath x breathe

Slova breath a breathe se od sebe neliší pouze v přidaném “e” na konci. Zatímco breath je podstatné jméno znamenající dech, nádech, výdech atp., breathe je sloveso – v překladu dýchat. Pozor si však dejte také na výslovnost, která je … Celý článek

Advice x advise

Slovíčka advice a advise se často pletou, navíc se dělají i chyby ve výslovnosti. Základní rozdíl mezi nimi je, že advice /əd’vaɪs/ je podstatné jméno – česky rada, kdežto advise /əd’vaɪz/ sloveso – česky poradit. Jejich výslovnost  je pak prakticky … Celý článek

Saxon genitive/possessive ‘s

Saxon genitive, označovaný také např. jako possessive ‘s, se v angličtině používá k vyjádření vlastnictví (Petr’s book), vlastností (sweater’s color), kvalit, místa, času (hour’s walk), vzdálenosti (twenty kilometers’ trip), hodnoty (one dollar’s worth) apod. Základní pravidla U podstatných jmen v … Celý článek

Effective x efficient

Slovo effective lze použít v několika různých významech: successful – být úspěšný/plnit cíle, které chceme – např. The new medicine is an extremely effective cure for a headache (ten nový lék velice dobře tlumí bolesti hlavy). being used/being in effect … Celý článek

Continually x continuously

Ačkoli jsou si tyto příslovce podobné, znamenají každý trochu něco jiného.  Continually, které vychází ze slova continual, znamená “opakovaně”, většinou v negativním významu, např.: They argue continually (hádají se opakovaně). Synonymum ke slovu continually je příslovce repeatedly. Naproti tomu slovo … Celý článek

10 nejčastějších pravopisných chyb

accommodation /ubytování/ which /který/ government /vláda/ beginning /začátek/ definitely /určitě/ successful /úspěšný/ environment /prostředí/ advertisement /reklama/ believe /věřit/ colleague /kolega/

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.