Saxon genitive/possessive ‚s

Saxon genitive, označovaný také např. jako possessive ‚s, se v angličtině používá k vyjádření vlastnictví (Petr’s book), vlastností (sweater’s color), kvalit, místa, času (hour’s walk), vzdálenosti (twenty kilometers’ trip), hodnoty (one dollar’s worth) apod.

Základní pravidla

U podstatných jmen v jednotném čísle přidáváme apostrof + s

 • Petr‚s book (Petrova kniha)
 • my father’s laptop (notebook mého otce)

U podst. jmen v jednotném čísle končících na s, můžeme s za apostrofem vynechat:

 • Charles‚s car (Karlovo auto)
 • Charles car (Karlovo auto)

U podst. jmen v množném čísle, které mají pravidelný tvar končící na s, přidáváme pouze apostrof:

 • dogs barking (psí štěkání)
 • my parents house (dům mých rodičů)

U podst. jmen v množném čísle nepravidelného tvaru přidáváme apostrof + s:

 • women’s clothing (ženské oblečení)
 • children’s museum (muzeum pro děti)

U podst. jmen v množném čísle, kde se tvar slova nemění, je potřeba přidat ke slovu -s nebo -es (je potřeba naznačit, že jde o mn. č.)

 • fishes‘ food (rybí jídlo)

Pokud chceme naznačit vlastnictví více podstatných jmen zároveň, possessive ‚s dáme k poslednímu podst. jm.:

 • Michael and Mary’s new car (společné auto Michala a Marie)

Inanimate objects

Někteří lingvisti a rodilý mluvčí nemají rádi, když se possessive ‚s přidává za podstatné jména neživých věcí, kdy se de facto naznačuje, že neživý objekt může něco vlastnit:

 • chair’s leg (leg of the chair; noha té židle)

Toto však není z hlediska gramatiky problém. Nicméně existují určité fráze/slovní spojení, u kterých se preferuje pouze jeden tvar. Např. říká se lamb’s liver (místo lamb liver), ale naopak třeba zase chicken breast (ne chicken’s breast). Nelze tedy brát všechna pravidla úplně striktně.

Vyjímky a další použití

U biblických a antických jmen je zvykem psát pouze apostrof:

 • Jesus‘, Moses‘
 • Aristophanes’, Xerxes‘

Podobně se chovají i některá další slova (slovní spojení), např.:

 • for appearance‘ sake
 • for conscience‘ sake
 • for goodness‘ sake

Possessive ‚s může sloužit k upřesnění výrazu:

 • Sunday’s newspapers (noviny z poslední neděle)
 • the Sunday papers (obecně nedělní noviny)

Názvy amerických svátků nejsou úplně konzistentní:

 • Presidents‘ Day (jedná se o svátek více prezidentů)
 • Veterans Day (nejedná se o saxon genitive)
 • Martin Luther King Jr. Day (opět se nejedná o s.g.)
 • April Fool’s Day (tvar jednotného čísla)

Časté chyby

Apostrofy nikdy nepoužíváme s přivlastňovacími zájmeny yours, his, hers, its, ours, theirs.

Saxon genitive se také nepoužívá u mn. č. dat: 1940s (40. léta, bez apostrofu).

Závěr

Problematika apostrofů a jejich užití v přivlastňovacím významu není úplně jednoduchá. Článek lze proto chápat spíše jako základní úvod do problematiky.1 komentář u “Saxon genitive/possessive ‚s

 1. Bavil jsem se o tom s jedním Američanem a výraz table’s leg není v ničím v rozporu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *