Saxon genitive/possessive ‚s

Saxon genitive, označovaný také např. jako possessive ‚s, se v angličtině používá k vyjádření vlastnictví (Petr’s book), vlastností (sweater’s color), kvalit, místa, času (hour’s walk), vzdálenosti (twenty kilometers’ trip), hodnoty (one dollar’s worth) apod.

Základní pravidla

U podstatných jmen v jednotném čísle přidáváme apostrof + s

  • Petr‚s book (Petrova kniha)
  • my father’s laptop (notebook mého otce)

U podst. jmen v jednotném čísle končících na s, můžeme s za apostrofem vynechat: