Advice x advise

Slovíčka advice a advise se často pletou, navíc se dělají i chyby ve výslovnosti.

Základní rozdíl mezi nimi je, že advice /əd’vaɪs/ je podstatné jméno – česky rada, kdežto advise /əd’vaɪz/ sloveso – česky poradit. Jejich výslovnost  je pak prakticky obrácená – advice se čte se „s“ na konci, advise pak se „z“. Pamatujte také, že podstatné jméno advice je nepočitatelné!

Příklady použití podst. jm. advice:

  • I’ll take your advice and buy it. (Dám na tvou radu a koupím to.)
  • Can I give you a piece of advice? (Můžu ti dát malou radu?)
  • I need some advice on which car to buy. (Potřebuju poradit, které auto si mám koupit.)
  • professional advice (odborná rada – např. od právníka)

Příklady použití slovesa advise:

  • I advised him not to buy it. (Radil jsem mu ať to nekupuje.)
  • He advised us when to come. (Poradil nám, kdy máme přijít.)
  • They advise that smoking cigarettes is not healthy. (Říkají, že kouření cigaret není zdravé.)
  • They were advised of their rights. (Byli srozumněny se svými právy.)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *