články podle štítku

budoucí čas

Vyjádření budoucnosti pomocí vazby GOING TO

Angličtina zná několik způsobů vyjádření budoucnosti. Jedním z nich je vazba going to + infinitiv (bez předložky „to“). Tvoření vět pomocí going to Věty oznamovací se tvoří pomocí vazby going to, za kterou následuje plnovýznamové sloveso v infinitivu (ve svém základním … Celý článek

Budoucí čas prostý/future simple

Tvoření budoucího času prostého je velice jednoduché. Narozdíl od minulého času prostého nemá angličtina pro tento čas žádné odvozené tvary sloves a stačí tak použít ten základní, spolu s will nebo shall.

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.