Kdy použít čas předpřítomný a kdy předpřítomný průběhový?

Tento článek by měl sloužit jako vodítko, jestli máme použít průběhovou formu předpřítomného času, nebo ne. Obecně je častější průběhová varianta (present perfect continuous). Pokud se však ve větě vyskytnou: tzv.  state verbs typu know, understand, která obvykle nemají průběh … Celý článek

Budoucí čas prostý/future simple

Tvoření budoucího času prostého je velice jednoduché. Narozdíl od minulého času prostého nemá angličtina pro tento čas žádné odvozené tvary sloves a stačí tak použít ten základní, spolu s will nebo shall.

Bookdepository.co.uk: nakupujte knihy a učebnice výhodně

Dnes pro vás máme tip na internetové knihkupectví. Jmenuje se Bookdepository.co.uk, prodává anglicky psanou literaturu, jazykové učebnice, poznámkové bloky Moleskine a poštovné má do celého světa zdarma! Bookdepository má ceny oproti kamenným prodejnám častokrát lepší a přibližně srovnatelné s elektronickými … Celý článek

Split infinitive/rozdělený infinitiv

Infinitiv sloves v angličtině je charakterizován slovem to a samotným slovesem v základním tvaru, tedy např. to work, to dance. A právě situaci, kdy dojde k vložení nějakého dalšího slova mezi to a sloveso, říkáme split infinitive. Počítejte s tím, … Celý článek

Do nového roku v novém

Agj.cz funguje téměř dva roky a je tak nejvyšší čas dát mu konečně tvář, kterou si zaslouží. Jako takový vánoční dárek jsme proto připravili novou identitu webu, kterou již můžete vidět všude okolo. Autorem loga a designu je Tomáš Janík, … Celý článek

Kde použít half, halfway, half of, one and a half

Použití half (polovina, půlka, půl)  může být zrádné. Neměli bychom jej tedy vždy překládat doslovně. Pokud chceme říci, že se něco událo v polovině století, nemůžeme použít half. Můžeme jej však nahradit použitím in the middle of nebo midway. In … Celý článek

Rozdíl v použití gifted a talented

Gifted i talented znamenají něco velmi podobného. Vyjadřují, že je někdo nadaný pro nějakou činnost, respektive, že má někdo pro něco talent. Rozdíl je však v použití, neboť gifted se pojí s předložkou with a talented s předložkou at. Joe … Celý článek

Like a dislike

Sloveso like ve významu “něco rád dělat” se může pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem (poznámka: infinitivu se v tomto významu používá hlavně v americké angličtině). I like to exercise. I like practising the language. Like ve významu, kdy … Celý článek

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší. Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních. I started learning a foreign language for the first … Celý článek

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to … Celý článek

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.