Bookdepository.co.uk: nakupujte knihy a učebnice výhodně

Dnes pro vás máme tip na internetové knihkupectví. Jmenuje se Bookdepository.co.uk, prodává anglicky psanou literaturu, jazykové učebnice, poznámkové bloky Moleskine a poštovné má do celého světa zdarma!

Bookdepository má ceny oproti kamenným prodejnám častokrát lepší a přibližně srovnatelné s elektronickými obchody u nás (u každé publikace to může být samozřejmě trošku jinak).

Platit můžete platební kartou nebo bránou Paypal. Z Velké británie jsou balíky běžně doručovány i za tři dny. Doporučujeme!

Split infinitive/rozdělený infinitiv

Infinitiv sloves v angličtině je charakterizován slovem to a samotným slovesem v základním tvaru, tedy např. to work, to dance. A právě situaci, kdy dojde k vložení nějakého dalšího slova mezi to a sloveso, říkáme split infinitive.

Počítejte s tím, že vás budou učitelé angličtiny napomínat, když infinitiv rozdělíte. Rozdělený infinitiv totiž není mnoha lidmi považován za korektní gramatický jev. Skutečnost je taková, že split infinitives jsou součástí jak mluvené, tak psané angličtiny. Využívají se ale zejména v případěch, kdy by „správný“ zápis působil příliš neohrabaně.

Příklady rozděleného infinitivu z The Red Badge of Courage:

 • He tried to mathematically prove
 • …as if he expected the enemy to suddenly stop

Ve formálních textech, akademické angličtině, při psaní eseje nebo při testu z angličtiny se rozdělení infinitivu raději vyhýbejte.

Do nového roku v novém

Agj.cz funguje téměř dva roky a je tak nejvyšší čas dát mu konečně tvář, kterou si zaslouží. Jako takový vánoční dárek jsme proto připravili novou identitu webu, kterou již můžete vidět všude okolo. Autorem loga a designu je Tomáš Janík, za což mu patří velký dík.

Pokud ještě nejste našimi fanoušky na facebooku, přidejte se prosím dole v rámečku. Na facebook stránce se budou objevovat menší záležitosti, na které je formát samostatného článku příliš velký.

Doufáme, že nám v novém roce zachováte svou přízeň. Budeme se snažit!

Úspěšný nový rok 2011 vám za celý tým Agj.cz přeje

Petr Stříbný, šéfredaktor

Kde použít half, halfway, half of, one and a half

Použití half (polovina, půlka, půl)  může být zrádné. Neměli bychom jej tedy vždy překládat doslovně.

Pokud chceme říci, že se něco událo v polovině století, nemůžeme použít half. Můžeme jej však nahradit použitím in the middle of nebo midway.

 • In the middle of the 14th century…
 • Midway through the 14th century…
 • In the mid-14th century… Celý příspěvek

Rozdíl v použití gifted a talented

Gifted i talented znamenají něco velmi podobného. Vyjadřují, že je někdo nadaný pro nějakou činnost, respektive, že má někdo pro něco talent. Rozdíl je však v použití, neboť gifted se pojí s předložkou with a talented s předložkou at.

 • Joe is a gifted/talented teacher.
 • Paul is gifted with a great sense for music.
 • He is talented at learning foreign languages.

Celý příspěvek

Like a dislike

Sloveso like ve významu “něco rád dělat” se může pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem (poznámka: infinitivu se v tomto významu používá hlavně v americké angličtině).

 • I like to exercise.
 • I like practising the language.

Like ve významu, kdy považujeme něco za správné, se ale pojí jen s infinitivem.

Class x form x grade

Class, form, grade – všechna tato slova znamenají školní třída (ročník), přesto se jejich použití liší.

Class je britský výraz pro školní ročník ve školách 1. stupně, tedy na školách základních.

 • I started learning a foreign language for the first time in third class of primary school. (Poprvé jsem se začal učit cizí jazyk ve třetím ročníku základní školy)

Pro školy druhého stupně používají rodilí mluvčí výraz form. Grade je označením pro třídu (ročník) jakéhokoliv stupně v americké angličtině.

Poznámka: výrazem class označujeme i hodiny, lekce, semináře:

 • Students are not willing to go to my classes anymore. (Studenti už na mé hodiny nechtějí chodit)

Kitchen x cooking x cuisine

Pro označení místnosti, kde vaříme, používáme v angličtině slovo kitchen /ˈkɪtʃ. ə n/ (tedy kuchyně). Pokud však chceme hovořit o světových kuchyních jako o způsobech úpravy jídel, musíme použít výraz cooking /ˈkʊk.ɪŋ/nebo cuisine /kwɪˈziːn/. Oba v tomto kontextu znamenají to stejné.

 • I don’t like Italian cooking, because I don’t eat pasta. (Nemám rád italskou kuchyni, protože nejím těstoviny)
 • Given a choice, I would prefer Czech cuisine to French one. (Pokud bych měl na výběr, dám přednost české kuchyni před francouzskou)

Jak se anglicky řekne „prozvonit někoho“?

Na tuto otázku lze najít odpověď na  facebook stránce firmy Lingea:

Ačkoli se mělo za to, ze slovíčko „prozvonit“ je českým specifikem a nemá v angličtině výstižný překlad, z internetových debat vyplývá, že angličtina takový termín má a dokonce ne jeden. Asi nejběznější je podle všeho (hl. v britské angličtině) „prank sb“ nebo „drop-call„. V některých debatách se objevuje i „flash sb“ nebo „miscall sb“ (hl. v americké angličtině).

GetTandem.com: najděte si parťáka pro svůj jazykový tandem

Na Agj.cz jsme problematiku toho, co to jazykový tandem je a jaké má výhody, už rozebírali v dřívějším článku Tandem learning.

Nalezení toho správného jazykového parťáka nemusí však být úplně jednoduché. A právě v tom vám možná pomůže nová online služba GetTandem.com, která vznikla ve spolupráci s Mezinárodním studentským klubem při Masarykově univerzitě v Brně.

Momentálně je převážná většina zaregistrovaných lidí tvořena studenty z Brna (ať už českými nebo zahraničními), ale nic vám nebrání rozšiřovat povědomí o jazykových tandemech i jinde. Tak směle do toho!