Gramatika

Split infinitive/rozdělený infinitiv

Infinitiv sloves v angličtině je charakterizován slovem to a samotným slovesem v základním tvaru, tedy např. to work, to dance. A právě situaci, kdy dojde k vložení nějakého dalšího slova mezi to a sloveso, říkáme split infinitive.

Počítejte s tím, že vás budou učitelé angličtiny napomínat, když infinitiv rozdělíte. Rozdělený infinitiv totiž není mnoha lidmi považován za korektní gramatický jev. Skutečnost je taková, že split infinitives jsou součástí jak mluvené, tak psané angličtiny. Využívají se ale zejména v případěch, kdy by “správný” zápis působil příliš neohrabaně.

Příklady rozděleného infinitivu z The Red Badge of Courage:

  • He tried to mathematically prove
  • …as if he expected the enemy to suddenly stop

Ve formálních textech, akademické angličtině, při psaní eseje nebo při testu z angličtiny se rozdělení infinitivu raději vyhýbejte.


Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.