archív kategorie

Gramatika

Kde použít half, halfway, half of, one and a half

Použití half (polovina, půlka, půl)  může být zrádné. Neměli bychom jej tedy vždy překládat doslovně. Pokud chceme říci, že se něco událo v polovině století, nemůžeme použít half. Můžeme jej však nahradit použitím in the middle of nebo midway. In … Celý článek

Rozdíl v použití gifted a talented

Gifted i talented znamenají něco velmi podobného. Vyjadřují, že je někdo nadaný pro nějakou činnost, respektive, že má někdo pro něco talent. Rozdíl je však v použití, neboť gifted se pojí s předložkou with a talented s předložkou at. Joe … Celý článek

Like a dislike

Sloveso like ve významu “něco rád dělat” se může pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem (poznámka: infinitivu se v tomto významu používá hlavně v americké angličtině). I like to exercise. I like practising the language. Like ve významu, kdy … Celý článek

Who, whom

Zájmeno who využijeme ve větách, kdy se odkazujeme na lidi, popř. na domácí mazlíčky. Používá se v defining i non-defining vedlejších větách vztažných, kde reprezentuje podmět nebo předmět. Ve formálních stylech se nahrazuje za whom.

Minulý čas prostý/past simple

Minulý čas prostý (past simple) je jedním ze základních a nejdůležitějších časů v angličtině. Tento čas není jediný způsob jak minulost v angličtině vyjádřit, rozhodně je však nejčastější. 

It’s time

Fráze it’s time (nebo it’s about time) používáme, pokud chceme ostatní lidi popohnat k činnosti či jen oznámit nějakou budoucí událost/činnost (už je na čase/je (nejvyšší) čas/touto dobou). Je však důležité si zapamatovat, že po těchto frázích je třeba dát … Celý článek

Every, everybody, everyone, everything, every other

Every je determinátor používaný před podstatným jménem, znamenající každý. Jedná se o elementární slovo anglického jazyka a je tedy dobré umět ho používat a vědět, kde se naopak používat nemá.

Čas přítomný průběhový/present continues

Čas přítomný průběhový (anglicky present continues) je tvořen slovesem “be” v přítomném tvaru a významovým slovesem v -ing tvaru (tzv. gerundiem). Struktura je tedy následující: I am + gerundium You are He/She/It is We/They are

Nahrazení věty infinitivem/Infinitive Replacing a Clause

V některých případech se v anglických souvětích používá namísto vedlejších vět vyjádření v infinitivním tvaru. Tyto výrazy jsou si navzájem ekvivalentní, avšak ty s infinitivem většinou vyznívají přeci jen přirozeněji, tak jak by je použil rodilý anglický mluvčí. Navíc v … Celý článek

Psaní čárek v angličtině

Psaní čárek (commas) není sice velká věda, ale spousta lidí s tím má neustále potíže a to i v češtině. Nebude proto určitě na škodu, když se jim podíváme na zoubek.

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.