články podle štítku

přítomný čas

Čas přítomný průběhový/present continues

Čas přítomný průběhový (anglicky present continues) je tvořen slovesem “be” v přítomném tvaru a významovým slovesem v -ing tvaru (tzv. gerundiem). Struktura je tedy následující: I am + gerundium You are He/She/It is We/They are

Vyjádření minulého času slovesným časem přítomným

Přítomným časem můžeme v angličtině vyjádřit hned několik věcí. Základní využití jsme popsali v článku Čas přítomný prostý, ale to není vše. V některých případech lze pro popis minulosti časy present simple (přítomný prostý) a present progressive (přítomný průběhový) použít taktéž.

Čas přítomný prostý/present simple

Čas přítomný prostý (present simple) je v angličtině základním a velice používaným časem. Tento čas je tvořen významovým slovesem v základním tvaru, ke kterému u třetí osoby jednotného čísla přidáváme koncovku -s či -es.

Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.