Nahrazení věty infinitivem/Infinitive Replacing a Clause

V některých případech se v anglických souvětích používá namísto vedlejších vět vyjádření v infinitivním tvaru. Tyto výrazy jsou si navzájem ekvivalentní, avšak ty s infinitivem většinou vyznívají přeci jen přirozeněji, tak jak by je použil rodilý anglický mluvčí. Navíc v mnoha případech jsou opisné tvary přímo krkolomné jazykolamy, které lze elegantně nahradit právě použitím infinitivu. Níže uvedu pár příkladů, kdy je možné infinitiv použít a jak se taková konstrukce tvoří.

Infinitivy se používají jako náhražky určujících vedlejších vztažných vět, tedy vět uvozených slovy who, what, which, that, v případech, kdy jsou použity další specifické výrazy.

Pokud jsou v souvětí použita přídavná jména v superlativním tvaru, tak je možné nahradit určující vedlejší větu vztažnou (defining relative clause) infinitivem.

  • Geoffrey was the tallest person to enter the competition. (=Geoffrey was the tallest person who entered the competition.)

V češtině pro takové vyjádření neexistuje ekvivalent, ale používá se opisu právě ve tvaru vedlejší vztažné věty.

  • Geoffrey byl nejvyšší člověk, který se přihlásil do soutěže.

Dalšími případy, kdy je možné použít infinitivní vyjádření, je při použití řadových číslovek (ordinals). Časté je použití číslovek first, last a only.

  • They were the last to come to the party. (= They were the last who came to the party.)
  • Tim was the only one in the room to know how to cook. (= Tim was the only one in the room who knew how to cook.)

Pokud chceme vyjádřit nějakou událost v pasivním tvaru, pak se používá pasivní infinitiv.

  • His was the last composition to be marked. (= His was the last composition that was marked.)
  • The last composition to be marked was his (= The last composition that was marked was his.)

Výše uvedené výrazy spadají mezi určující vedlejší věty vztažné (defining relative clauses). Posledních několik příkladů se bude věnovat ostatním případům, kdy se používá infinitiv namísto vedlejších vět.

Jedná se o souvětí s použitím slova enough (dostatečně). V takovýchto případech se v češtině používá opisného vyjádření, kdežto v angličtině se takové vyjádření nevyskytuje.

  • He drives the car well enough to become professional driver. (= Řídí auto dostatečně dobře na to, aby se mohl stát profesionálním řidičem.)

Konečně posledním příkladem, který uvedu je příslovce too.

  • This is too good to be true. (= To je příliš dobré na to, aby to byla pravda.)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *