Nahrazení věty infinitivem/Infinitive Replacing a Clause

V některých případech se v anglických souvětích používá namísto vedlejších vět vyjádření v infinitivním tvaru. Tyto výrazy jsou si navzájem ekvivalentní, avšak ty s infinitivem většinou vyznívají přeci jen přirozeněji, tak jak by je použil rodilý anglický mluvčí. Navíc v mnoha případech jsou opisné tvary přímo krkolomné jazykolamy, které lze elegantně nahradit právě použitím infinitivu. Níže uvedu pár příkladů, kdy je možné infinitiv použít a jak se taková konstrukce tvoří. Celý příspěvek