Vizuální thesaurus – zajímavý pomocník pro rozšiřování slovní zásoby

Thesaurus (lze i tezaurus) je druh slovníku, který organizuje slova do skupin podle jejich významu a umí nám k nim proto ukázat synonyma. Většina elektronických slovníků thesaurus v nějaké podobě obsahuje (např. i námi recenzovaný Cambridge Advanced Learner’s Dictionary). U tištěných slovníků pak bývá potíž v tom, že se tam podobné informace prostě nevejdou. Existují však speciální tištěné tezaury, kterým se na Agj.cz budeme také věnovat.

Celý příspěvek