Tázací dovětky/question tags

Question tags, kterým česky říkáme tázací dovětky, jsou prostředkem, jak do obyčejného oznámení či rozkazu přidat interakci – v zásadě se posluchače ptáme, zda souhlasí s našim tvrzením, i když většinou neočekáváme odpověď.

Tázací dovětek se zkládá z pomocného slovesa (auxiliary verb), modálního slovesa (modal verb) nebo ze slovesa be (být) a předmětového zájmena (subject pronoun). Toto zájmeno je stejné jako v hlavní větě a shoduje se v množství, osobě i rodu.

Pokud v hlavní větě máme sloveso pomocné, modální nebo sloveso be, pak v tázacím dovětku použijeme sloveso stejné:

 • We have worked hard, haven’t we? (Pracovali jsme tvrdě, že jo?)
 • She did it, didn’t she? (Udělala to, že ano?)
 • They shouldn’t fix it by themselves, should they? (Neměli by to opravovat sami, že ne?)

Jestliže však je ve větě sloveso jiné, použijeme v dovětku pomocné sloveso do ve správném tvaru:

 • He admitted he had stolen it, didn’t he? (Přiznal se, že to ukradl, nebo ne?)
 • She works for Microsoft, doesn’t she? (Pracuje pro Microsoft, že?)

Pokud chceme být více formální, můžeme zápor v dovětku rozdělit do samostatného not:

 • We are ready to do this, are we not? (Jsme připraveni to udělat, že?)

Všimněte si, že v těchto tázacích dovětcích obrácíme polaritu: pokud je sloveso v hlavní větě kladné, použijeme obvykle v dovětku jeho zápor a naopak. Existují však případy, kdy zůstane polarita dovětku stejná. Toho využíváme k ovlivnění názoru posluchače:

 • He has gone back, hasn’t he? (Vrátil se, že?)
 • He has gone back, has he? (Vrátil se, že?)

V prvním případě očekáváme souhlas, ale jsme připraveni i na to, že s námi posluchač nebude souhlasit. Ve druhém jsme si našim tvrzením mnohem více jisti.

  Intonace

  Pokud chceme question tag podat jako řečnickou otázku na kterou neočekáváme odpověď, měla by naše intonace na konci klesat. V opačném případě stoupat.

  Rozkazy a návrhy

  Pro rozkazovací věty používáme tázací dovětky will you, would you nebo could you:

  • Clean it, will you? (Vyčisti to, ano?!)
  • Help him, would you? (Pomož mu, ano?!)

  U návrhů při použití let’s můžeme přidat dovětek shall we (u kladu i záporu):

  • Let’s make dinner, shall we? (Pojďme udělat večeři, ano?)

  Výskyt ve větě

  Obvyklý výskyt dovětku je na konci věty, ale není problém, aby se při konverzaci vyskytl i uprostřed věty:

  • That’s odd, isn’t it, from a tutor? (Je to divné, že? Od učitele.)

  Obecné dovětky

  „Obecnými dovětky“ mám na mysli slova či fráze, které můžeme použít namísto klasického tázacího dovětku. Tyto slova/fráze nezávisí na samotné větě a proto jsou pořád stejné.

  V mluvené angličtině se často používá slovo right:

  • We have spoken about it, right? (Mluvili jsme o tom, že?)

  V Indii se často jako univerzální dovětek používá isn’t it:

  • She is having a baby, isn’t it? (Čeká dítě, že?)


  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *