Tázací dovětky/question tags

Question tags, kterým česky říkáme tázací dovětky, jsou prostředkem, jak do obyčejného oznámení či rozkazu přidat interakci – v zásadě se posluchače ptáme, zda souhlasí s našim tvrzením, i když většinou neočekáváme odpověď.

Tázací dovětek se zkládá z pomocného slovesa (auxiliary verb), modálního slovesa (modal verb) nebo ze slovesa be (být) a předmětového zájmena (subject pronoun). Toto zájmeno je stejné jako v hlavní větě a shoduje se v množství, osobě i rodu. Celý příspěvek