Tematický slovníček: zelenina

Tematický slovníček zeleniny (vegetables). Slova jsou uváděná v jednotném čísle, pokud takové slovo v angličtině existuje, jinak je uvedeno číslo množné.

artyčok (globe) artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/
brambor potato /pəˈteɪ.təʊ/
brokolice broccoli /ˈbrɒk.ə l.i/
celer celery /ˈsel.ə r.i/
cibule onion /ˈʌn.jən/
cukína (cuketa) courgette /kɔːˈʒet/ (BrE), zucchini /zuː ˈkiː.ni/ (AmE)
česnek garlic /ˈː.lɪk/
dýně pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/
fazole bean /biːn/
fenykl fennel /ˈfen.ə l/
hrách (kulička) pea /piː/
chřest asparagus /əˈspær.ə.gəs/
kapusta (růžičková) brussels sprout /ˌbrʌs.ə lz ˈspraʊt/
kedlubna (kedluben) kohlrabi
květák cauliflower /ˈkɒl.ɪˌflaʊ.ər/
kopr dill /dɪl/
křen horseradish /ˈːsˌræd.ɪʃ/
kukuřice sweetcorn /ˈswiːt.kɔːn/
(BrE), corn /kɔːrn/ (AmE)
lilek aubergine /ˈəʊ.bə.ʒiːn/ (BrE), eggplant /ˈeg.plænt/ (AmE)
meloun watermelon /ˈː.təˌmel.ən/
mrkev carrot /ˈkær.ət/
okurka cucumber /ˈkjuː.kʌm.bər/
paprika pepper /ˈpep.ər/
pastiňák parsnip /ˈː.snɪp/
pažitka chives /tʃaɪvz/
petržel parsley /ˈː.sli/
pórek (por) leek /liːk/
rajče tomato /təˈː.təʊ/
ředkev (ředkvička) radish /ˈræd.ɪʃ/
tuřín turnip /ˈː.nɪp/
špenát spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/
tykev marrow /ˈmær.əʊ/
(BrE), squash /skwɑːʃ/
(AmE)
vodnice swede /swiːd/ (BrE), rutabaga /ˌruː.təˈbeɪ.gə/ (AmE)
zelí (hlávkové) cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/
zázvor ginger /ˈdʒɪn.dʒər/


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *