Hope, Wish, If only

Pomocí sloves hope, wish a vazby if only vyjadřujeme v angličtině svá přání, ať už jsou reálná (uskutečnitelná) nebo nereálná (neuskutečnitelná). Taková přání se můžou týkat minulosti, přítomnosti i budoucnost.

Reálná přání

Pro reálná přání používáme sloveso hope, přičemž se čas ve vedlejší větě nemění.

  • I hope he didn’t do it (Doufám, že to neudělal – nevím zda to udělal nebo ne/minulý čas).
  • I hope she will marry me (Doufám, že se za mě provdá – nevím, zda se za mně provdá nebo ne/budoucí čas).
  • I hope I will have my own car soon (Doufám, že brzo budu mít své vlastní auto – budoucí čas).

Pokud ve vedlejší větě použijeme s hope přítomný čas, je to jako by jsme použili čas budoucí (nelze vyjádřit uskutečnitelné přání v přítomnosti): Celý příspěvek