Jazykové certifikáty z angličtiny

Čeští studenti angličtiny mají k dispozici několik možností jak doložit svou znalost jazyka. V ČR se angličtina dlouhodobě testuje několika způsoby, které se mezi sebou do určité míry liší v závislosti na tom, jakou funkci má certifikát dále plnit. Minimálně jedno mají ale všechny zkoušky zakončené vydáním certifikátu společné – v očích personalistů, akademických výběrových komisí či potenciálních zaměstnanců si jejich vlastnictvím výrazně polepšíte! Na mnoha fakultách českých univerzit a VŠ jsou navíc jejich držitelům přiznávány výhody – např. je jim zrušena povinnost absolvovat v rámci studia zápočty či přijímací zkoušky z AJ.

Zkoušky ESOL

Asi nejznámější a nejužívanější způsob testování u nás, patřící také mezi světově nejuznávanější kvalifikace, je veden pod záštitou cambridgeské univerzity. Certifikát je uznáván mnoha zeměmi světa, nicméně z povahy věci odkazuje převážně na znalost britské angličtiny.

Zkoušky jsou pořádány třikrát ročně – na jaře, v létě a na podzim, přičemž jsou rozděleny do dvou dnů, kdy je zvlášť testován ústní projev a ostatní části zkoušky. Zkoušky jsou pořádány Britským centrem (British Council), a to v jedenácti městech ČR. Testují se všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četba a psaní, a to ve všech pěti jazykových úrovních podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 – C2).

V případě zkoušek ESOL jsou tedy nabízeny varianty obtížnosti ve formě tzv. KET, PET, FCE, CAE, CPE. Podle úrovně, ze které by uchazeč rád certifikát získal, se také odlišuje cena zkoušky.

Nově lze zkoušky ESOL skládat také v počítačové formě, která může představovat výrazné ulehčení průběhu testování a zejména představuje možnost, jak složit zkoušku i mimo oficiálně stanovované termíny.

Více informací naleznete na http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic.htm.

 Zkoušky IELTS

Tyto zkoušky jsou taktéž zaštiťovány Britským centrem a jsou zaměřeny na kandidáty, kteří by rádi studovali či pracovali ve VB, Austrálii, Kanadě, USA nebo na Novém Zélandu či do těchto zemí dokonce emigrovali.

V závislosti na očekávání uchazečů je možné zvolit dva způsoby testování – tzv. IELTS Academic (pro studium na univerzitách a práci v zahraničí) a IELTS General Training (pro ty, kteří chtějí do zmíněných zemí emigrovat, absolvovat tam školení či odbornou přípravu nebo studovat jinde než na univerzitách).

Testování probíhá častěji než u zkoušek ESOL – v průměru čtyřikrát měsíčně v cca 130 zemích světa. Test tedy je možné podstoupit i v jiné zemi než v mateřské zemi kandidáta. V ČR se můžete přihlásit do testovacího centra v Praze či Brně.

Test se skládá taktéž ze čtyř částí, většinou jsou v rámci dvou dnů provedeny zároveň psané části zkoušky (poslech, čtení, psaní) a zvlášť pak rozhovor. Na rozdíl od zkoušek ESOL, kde si kandidát dopředu musí zvolit úroveň své znalosti angličtiny, ze které je testován, u zkoušek IELTS uchazeči nejsou nuceni podstupovat riziko, že zkoušku nesloží, jelikož jim jsou dle úrovně schopností v každé z částí udělovány známky 1-9. Průměr jednotlivých částí pak tvoří výslednou známku. Každá instituce, která IELTS akceptuje, si stanovuje vlastní minimální bodové hranice, nutné pro akceptaci kandidáta.

Více informací naleznete na http://takeielts.britishcouncil.org/.

Pro oba typy výše popsaných zkoušek nabízí Britské centrum také přípravné kurzy a další materiály k zapůjčení.

 Zkoušky TOEFL

Tyto zkoušky vytvořila a nabízí americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS) primárně za účelem ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o studium v angličtině, jejichž znalosti se pohybují mezi úrovní B1 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Testování probíhá nejčastěji a na nejvíce místech ze všech různých typů zkoušek – ve více než 165 zemích světa třicet až čtyřicetkrát za rok. V ČR je možné zkoušku podstoupit v Praze a Ostravě. Na rozdíl od předchozích variant probíhá zkouška v jediný den po dobu cca 4,5 hodiny, kdy je uchazeč zkoušen ze všech čtyřech jazykových dovedností. Součástí sekcí Speaking a Writing jsou ovšem také tzv. Integrated Tasks, tedy úkoly kombinující jednotlivé dovednosti.

Obecně existují dva formáty testování TOEFL – internetový a papírový. Většinou, stejně tak v ČR, se můžete setkat s prvním typem zkoušky, tzv. TOEFL iBT, který se testuje na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem a připojeném k Internetu. Testovaný buď vybírá z několika možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná, nebo informace třídí, případně odpovídá ústně do mikrofonu (resp. písemně prostřednictvím klávesnice).

Výsledkem zkoušky je celkové bodové skóre v rozmezí 0-120 bodů. Součástí výsledku je také písemné hodnocení výkonu. Zkoušku tedy stejně jako u IELTS nelze nesložit. Každá jednotlivá instituce, která TOEFL akceptuje, si ovšem stanoví své vlastní minimální bodové hranice.

Zásadním rozdílem zkoušek TOEFL je omezená doba jejich platnosti, která je stanovena na dva roky od vydání certifikátu.

Více informací naleznete na http://www.ets.org/toefl.

 Zkoušky City & Guilds

Tyto zkoušky probíhají pod záštitou stejnojmenné britské neziskové vzdělávací a certifikační instituce. Certifikát je uznáván zaměstnavateli, při vstupu na univerzity a vysoké školy a pro účely dalšího vzdělávání.

V ČR je možné složit dva typy zkoušek, zaměřené na všeobecnou a obchodní angličtinu všech úrovní. Testovací centra jsou rozmístěna po celé republice. Jedná se o přibližně 25 míst – univerzity, gymnázia, původní státní jazykové školy či soukromé jazykové školy. Tento systém umožňuje studentům skládat zkoušku s vlastními učiteli a v rámci vlastní školy.

Zkoušky jsou určeny těm, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách. Jsou vhodné také pro zaměstnance institucí státní správy a ostatních českých i mezinárodních společností.

Termíny zkoušek jsou flexibilní a jsou vyhlašovány podle potřeby kandidátů – některá centra vyhlašují termíny každý měsíc. Významným rozdílem oproti předchozím je fakt, že písemnou a ústní část lze skládat nezávisle na sobě a na různých úrovních, což kandidátům umožňuje zaměřit se na konkrétní oblasti dle potřeby. Během zkoušky je také povoleno používat výkladový slovník.

Více informací naleznete na http://www.cityandguilds.cz/.

 Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *