Poslech, Studium

Higgins: anglická konverzace po telefonu

michael-2Higgins je nová jazyková pomůcka, určená pro každého, kdo se učí nebo učil angličtinu, avšak má zábrany v běžném životě anglicky komunikovat, stydí se začít rozhovor, nebo  si netroufá v angličtině telefonovat. Higgins pomůže odbourat ostych a umožní se sebevědomě “rozmluvit”, v pohodě a bez zábran. Může být doplňkem ke klasické výuce, kde se probírá gramatika a slovní zásoba. Nebo může fungovat jako osvěžení aktivní znalosti po delší odmlce.

Je to anglická konverzace po telefonu: Pan Higgins „studentovi“ několikrát denně telefonuje a vede s ním krátký neformální rozhovor z každodenního života. Student opakuje jednotlivé fráze rozhovoru, odpovídá Higginsovi podle vzoru, napodobuje výslovnost a intonaci, a to tak dlouho, až se mu rozhovor dokonale zaryje do paměti. Pravidelným a hlasitým opakováním vět do telefonu, jako by to bylo doopravdy, se student postupně „rozmluví“.

Nejedná se o živé rozhovory. Dialogy jsou předem nahrané ve studiu a namluvili je rodilí mluvčí – hlasoví profesionálové. Není to doopravdy, ale je to jako doopravdy. Student se do telefonátu vžije, jako se dokáže vžít do počítačové hry, do filmového příběhu. Otrká se, a příště – v reálném životě – už mu to půjde samo. Metoda je osvědčená, funguje. Student se zbaví „bloku“ v hlavě, a přitom si to může docela hezky užít.

Systém, který je chráněný průmyslovým patentem, je tedy jakýsi telefonní robot, který vytvoří věrnou iluzi skutečného rozhovoru.

Zájemci se jednoduše zaregistrují na www.higgins.cz, objednají si některou z nabízených  úrovní a variant, zvolí si přezdívku, datum a čas telefonování podle svých možností, a pak po dobu deseti vybraných dnů absolvují denně několik telefonních rozhovorů s Higginsem. 

Po celou dobu kurzu je jim k dispozici časový plán telefonátů. Nejenže si mohou sami určit, ve které dny a v kolik hodin jim bude Higgins volat, ale mohou též svůj plán změnit, když se jim změní program. Musí tak učinit nejpozději den předem do 22 hodin.

Rovněž mají k dispozici textovou podporu, kdyby se v mluvené řeči ztratili. Najdou na webu přepisy hovorů, slovníček, minigramatiku.

A každý úspěšný rozhovor se nahraje a student tak získává zpětnou vazbu: může si následně poslechnout, jak co řekl, a sám posoudit, co mohl říct líp a co se mu fakt povedlo.

Vybrat si můžete ze sedmi desetidenních kurzů ve třech úrovních – very easy, easy, medium.

Základní kurz (5 volání denně) stojí 741 Kč vč. DPH. Tato cena je včetně zaváděcí 40% slevy a platí do 30.6.2014.

Více informací a demo ukázky lze najít na www.higgins.cz.

(článek vznikl ve spolupráci s Higgins.cz)

Označeno štítky:


Španělština online

Blog o španělštině nejen pro začátečníky.